Category Archives: แหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

ลุยขึ้น 7 ดอย 2ภู 1ปาง ของภาคเหนือสัมผัสอากาศหนาว  ตอนนี้เดือนพฤศจิกายนใกล้ถึงเดือนธันวาคม ภาคเหนือของประเทศไทยก็เริ่มหนาวกันเต็มที่ สำหรับนักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เลยกับการไปสัมผัสอากาศหนาว... 
ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ เมื่อฤดูหนาวเข้ามาเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอจะบานสะพรั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เยือน และชมความงดงามของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา... 
Altılı tahmin hd filmler