Category Archives: แหล่งท่องเที่ยวอุทัยธานี

10 วัดบนเขา Unseen เมืองไทยที่คุณห้ามพลาด ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพราะเต็มไปด้วยวัดวาอารามมากมาย นับกันไม่หวาดไม่ไหว ในแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นต่างกันไป... 
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอุทัยธานี ล่องแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี อีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวแห่งลุ่มแม่น้ำ สะแกกรัง ลำน้ำสำคัญที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนเมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมา... 
Altılı tahmin hd filmler