Category Archives: สุพรรณบุรี

เที่ยวสุพรรณบุรี : หมู่บ้านมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ไหว้ศาลหลักเมือง ใกล้วันสาทรจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ไหว้เสร็จวันเสาร์ – อาทิตย์ ออกไปเที่ยวกับครอบครัว ตัวเลือกที่น่าสนใจใกล้กรุงเทพ... 
อารยธรรมเมืองสุพรรณฯ เยือนอุทยานสวนหินพุหางนาค ……อำเภออู่ทอง เป็นหนึ่งในอำเภอสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าพูดถึงอู่ทอง คนส่วนใหญ่จะพากันนึกถึง “เมืองโบราณอู่ทอง” ที่เป็นต้นกำเนิดประวัติศาสตร์และอารยธรรมแห่งสุวรรณภูมิ... 
Altılı tahmin hd filmler