Category Archives: พัทลุง

วัดถ้ำเก่า วัดถ้ำโบราณแห่งศรีบรรพต   หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดโอกาสไปเยือน “วัดถ้ำเก่า” วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างถิ่น โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตั้งอยู่ที่หมู่ที่... 
Altılı tahmin hd filmler