โบสถ์อัสสัมชัญบนเกาะกลางทะเลสาบเบลด The Church of the Assumption ประเทศสโลวีเนีย

โบสถ์อัสสัมชัญบนเกาะกลางทะเลสาบเบลด The Church of the Assumption ประเทศสโลวีเนีย โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบโดยเกาะนี้เป็นเกาะเพียงแห่งเดียวของประเทศสโลเวเนียลาจากเมืองซาเกรบของโครเอเชียข้ามพรมแดนมายังประเทศสโลวีเนียเป็นระยะทาง 197 กิโลเมตร มายังเมืองเบลด Bled มุ่งตรงมาชมโบสถ์กลางทะเลสาบแห่งนี้เมืองเบลดเริ่มมีชื่อเสียงส้าหรับนักท่องเที่ยวตั้ง แต่ปีค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปีนอกจากนั้นนโปเลียนยังเคยใช้เป็น สถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโตอดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวียซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย

1

โบสถ์อัสสัมชัญบนเกาะกลางทะเลสาบเบลด The Church of the Assumption

2

ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้้าทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกตบนเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจ้าเมืองอันศักดิ์สิทธิ์สร้างในศตวรรษที่ 11

3

เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาวโดยจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์

4

โบสถ์อัสสัมชัญบนเกาะกลางทะเลสาบเบลด

5

6

เมืองเบลด Bledเป็นเมืองตากอากาศซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลกตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่าJulian Alps Mountainจึงถูกขนานนามว่าไข่มุก แห่งเทือกเขาแอลป์
**กรุงซาเกรบ Zagreb** เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติคซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังที่ท่านแทบไม่เชื่อต่อสายตาตนเองว่าเป็นเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์เมื่อ ไม่นานมานี้เองซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไปการคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวก สบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะสัญจรนับสิบสายทั่วทั้งเมืองกรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองแลนด์มาร์คสองแห่งของเมืองนี้ก็คือ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน St. Stephen Cathedral และ วิหารเซนต์มาร์ก St. Marks Churchเมืองนี้อยู่ทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติที่เราเพิ่งแวะชมมา 148 กิโลเมตร

7

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน St. Stephen Cathedral มหาวิหารแห่งนี้สร้างในสไตล์นีโอโกธิคสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค

8

ความงดงามของหอคอยแฝดปลายแหลม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอล

9

วิหารเซนต์มาร์ก St. Marks Church จุดสนใจแห่งหนึ่งของเมืองนี้

10

หลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลางถือเป็นสัญลักษณ์ส้าคัญของซาเกรบ

11

วิหารเซนต์มาร์ก

___________
Source : postjung
Fanthai-media-

loading...
Altılı tahmin hd filmler
izmir escort