ภูเขาโคยะซัง Koyasan นครโอซาก้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์

วาคายาม่า อัศจรรย์ชายฝั่งแปซิฟิก ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก
ภูเขาโคยะซัง Koyasan นครโอซาก้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ติดกับจังหวัดนะระ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาโคยะที่โอบล้อมด้วยขุนเขาระดับ 1000 เมตร เป็นเวลาล่วงเลยมานับพันปี นับแต่ที่พุทธศาสนานิกายฌินง็อน ได้ถูกค้น พบโดยพระโคไบ ไดฌิในปี พ.ศ.1359 อาณาบริเวณที่ให้สัมผัสของพลังความลี้ลับจากธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเส้นทางแสวงบุญมาแต่โบราณก้ไม่เคยว่างเว้นจากการต้องคอยต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าในฤดู กาลใดๆ กล่าวกันว่าพุทธศาสนานิกายฌินง็อนเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 1200 ปี ในสมัยเอโดะทั่วบริเวณเขาโคยะเต็มไปด้วยวัดวาอาราม ศาลเจ้า สถูป เจดีย์ และสิ่งก่าอนสร้างทางศาสนาอยู่มากกว่า 2000 แห่ง ปัจจุบันเหลือวัดอยู่เพียง 117 วัด และมีจำนวน 53 วัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักและสัมผัสประสบการณ์ปลีกวีเวกได้จริง

1

2

ศาสนสถานบนภูเขาโคยะซัง Koyasan

3

ศาสนสถานบนภูเขาโคยะซัง Koyasan

4

วัดเนียวนินโด Nyonindo Temple เมือเดินทางถึงโคยะซัง สถานที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานของตระกูลโทกุงะวะ เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองและสวยงาม ที่สุดในสมัยเอโดะ สร้างโดยท่านโทกุงะวะ อิเอะมิทซึ ทายาทรุ่นที่สามของตระกูลในปี พ.ศ. 2184

5

บริเวณทางเข้าวัดเนียวนินโด Nyonindo Temple

6

วัดเนียวนินโด Nyonindo Temple

7

วัดคงโกบุจิ Kongobuji Temple ตั้งอยู่เกือบจะกึ่งกลางของโคะยะซังนั้นมีความสำคัญในฐานะเป็นสำนักงานใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายชินง็อน แรกเริ่มชื่อวัดหมายถึงภูเขาโคะยะและวัดย่อยต่างๆทั้งหมด วัด เดิมถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2136 เพื่อระลึกถึงมารดาของท่านโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2406 ต่อมาในปี พ.ศ.2312 ได้มีการนำวัดโตะซังจิและวัดเซงังจิมารวมเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อใหม่ว่า คงโกบุจิ ภายในนอกจากจะมีฉากกั้นห้องหรือฟุซุมะ ที่วาดโดยโรงเรียนคะโนะ ซึ่งรอดพ้นจากไฟไหม้อันประมาณค่าไม่ได้ ด้านหนึ่งยังเป็นที่ตั้งสวนหินมันริวเท สวนหินขนาดใหญ่โตที่สุดในญี่ปุ่น

8

บริเวณสวนหินของวัดคงโกบุจิ Kongobuji Temple

9

ดอกซากุระบาน ณ วัดคงโกบุจิ Kongobuji Temple

10

บริเวณด้านหน้าของวัดคงโกบุจิ Kongobuji Temple

11

วัดโอคุโนอิน Okunoin-Temple อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของโคะยะซัง ด้วยเป็นที่ตั้งของสุสารพระโคโมไดฌิ หอโคมไฟ หอบูชา และหอพระสูตร ตลอดสองข้างทางยาว 2 กม. ท่านจะได้พบกับบรรยากาศ ที่สัมผัสคือความสงัดที่รายล้อมอยู่รอบๆสุสารและศิลาบนหลุมศพโบราณรวาว400,000 ศิลา นับเป็นสถานที่ฝังศพของทุกชนชั้น ตั้งแต่จักรพรรดิโชกุน ซะมุไร กระทั่งถึงเด็กๆและคนธรรมดาสามัญ

12

วัดโอคุโนอิน Okunoin-Temple

13

บริเวณวัดโอคุโนอิน Okunoin-Temple

14

วัดโอคุโนอิน Okunoin-Temple

___________
Source: https://www.facebook.com/planetbluetravel
Fanthai-media

loading...
Altılı tahmin hd filmler
izmir escort