ยูโกสลาเวียรำลึก เบลเกรด Belgrade ประเทศเซอร์เบีย

ยูโกสลาเวียรำลึก เบลเกรด Belgrade ประเทศเซอร์เบีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซอร์เบีย มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ เมื่อ 5,700-4,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช จุดเริ่มต้นของเมืองถูกก่อตั้งโดยชาวเคลต์กลุ่ม Scordisci ในศตวรรษที่สามก่อนศริสตศักราช ก่อนจะกลายมาเป็นที่ตั้งของเมืองโรมันในนาม Singidunum นับแต่อดีตมาเบลเกรดเป็นป้อมปราการที่สำคัญให้แก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพันปี ถูกทำลายแล้วสร้างกลับขึ้นมาใหม่หลายสิบครั้งด้วยประชาการกว่า 1,600,000 คน ปัจจุบันนี้ เบลกราดก็ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศที่อดีตเคยรวมตัวกันเป็นยูโกสลาเวีย เป็นที่ตั้งของสนามบินที่เพียงแห่งเดียวในการเดินทางเข้าสู่เซอร์เบีย นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศ ป้อมปราการ Kalemegdan อายุกว่าสองพันปีเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวไปควรพลาด รวมถึงควรได้มีโอกาสชมความของโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่า โบสถ์เซนต๋ซาวา St. Sava อีกสถานที่เล็กๆ แต่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของเซอร์เบียก็คือ สุสานตีโต ผู้รวมชาติยูโกสลาเวียในอดีต

14

ป้อมปราการ Kalemegdan เป็นสถานที่เล่าถึงประวัติศาตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13

15

ป้อมนี้สร้าง ณ จุดบรรจบกันของ แม่น้าซาวา Sava และ แม่น้ำดานูป Danube ทำหน้าที่ป้องกันเมือง และคุ้มครองการเดินทางและการค้าทางน้ำ และเป็นที่อยู่อาศํยหลักของชุมเมือง Belgrade ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากแม่น้ำซาวา และแม่น้ำดานูป ที่ไหลมามาบรรจบกัน

16

ป้อมปราการ Kalemegdan

17

สวนสาธารณะข้างป้อมปราการ Kalemegdan

18

แผนที่แสดงเมืองเบลเกรด และเมืองเซมุน และจุดบรรจบของแม่น้ำดานูบและแม่น้ำซาวา

19

โบสถ์เซนต๋ซาวา St. Sava ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์แบบออโธด็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

20

โบสถ์เซนต๋ซาวา St. Sava

21

ด้านในยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนว่าถูกสร้างเสร็จแล้วจากลักษณะที่ดูแวววาวสวยงามของหินอ่อนที่ไม่ต่างจากภายนอกเลย

22

ภายใน โบสถ์เซนต๋ซาวา St. Sava

23

24

สุสานติโต Tito’s Grave เป็นสถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดีของยูโกลาเวีย ผู้ก่อตั้งและรวมชาติยูโกสลาเวีย

25

ยอซีป บรอซ Josip Broz หรือ ตีโต Tito (พ.ศ. 2435-2523) เป็นรัฐบุรุษและประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย (พ.ศ. 2496-2523) เกิดที่เมืองคุมรอเวตส์ อาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศโครเอเชีย) คำว่า “ตีโต” แปลว่า “นั่น-นี่” เป็นสมญานามที่ได้มาจากการชอบสั่งนั่นสั่งนี่เป็นประจำของเขาเมื่อมีอำนาจ

26

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ตีโตเข้าประจำการเป็นทหารในกองทัพบกออสเตรีย-ฮังการี ถูกจับเป็นเชลยโดยกองทัพรัสเซียและได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมา ตีโตถูกจองจำเนื่องจากการสมรู้ร่วมคิดต่อต้านระบอบการปกครองในยูโกสลาเวีย (พ.ศ. 2471-2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และเมื่อปี พ.ศ. 2484 ตีโตได้จัดตั้งกองกำลังต่อต้านฝ่ายอักษะหรือฝ่ายเยอรมันที่ยึดครองประเทศ และสามารถเอาชนะกองกำลังข้าศึกที่มีอยู่ถึง 30 หน่วยได้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกเมื่อ พ.ศ. 2488 และต่อมาได้เสริมสร้างอำนาจของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2496

27

ตีโตได้พาประเทศออกจากอำนาจของสหภาพโซเวียตภายใต้การปกครองของสตาลินและโคมินฟอร์มในปี 2491 พัฒนาประเทศตั้งตนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อิสระ (ลัทธิตีโต) และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมประเทศผู้ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด

28

ที่มา: https://www.facebook.com/planetbluetravel

__________
Source : postjung
Fanthai-media

loading...
Altılı tahmin hd filmler
izmir escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort