ทำไม? เกาหลีใต้ไม่ให้คนไทยเข้าประเทศ! - ท่องเที่ยว แฟนไทยท่องเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ทำไม? เกาหลีใต้ไม่ให้คนไทยเข้าประเทศ!

972449-img.rw0kug.10e8p

หลังปรากฎข่าวคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้มากขึ้นในระยะหลัง ทำให้สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโซล ได้รับการร้องเรียน และขอรับการช่วยเหลือมากขึ้น สถานเอกอัครราชฑูตจึงออกเอกสารชี้แจง มีใจความที่สำคัญดังนี้

1. หลังคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ 90 วัน ทำให้มีคนไทยบางกลุ่มใช้ช่องว่างตรงนี้ลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

2. จากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้พบ มีคนไทยถึง 52,435 คน หรือกว่า 58.1% ของคนไทยในเกาหลีใต้ อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่งผิดกฎหมาย และหากมีแนวโน้มสูงขึ้นจะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีคนอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้จึงจำเป็นต้องเข้มงวดขึ้น

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีมาตราการดำเนินการดังนี้
3.1 ให้คนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับไทยโดยสมัครใจ ทำให้เมื่อปี 2558 มีคนไทยสมัครใจกลับถึง 8,402 คน
3.2 ป้องกันไม่ให้มีคนไทยเข้ามาอาศัยผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยการปฎิเสธคนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย

4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกสัมภาษณ์คนไทยที่มีพฤติกรรมน่าส่งสัยได้ทันที และหากตอบคำถามไม่ได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้เข้าเกาหลีใต้ ซึ่งในกระบวนการนี้ หน่วยราชการของไทยไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

5. โดยคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบ และควรเตรียมเอกสารการสำรองที่พัก แผนการท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สนใจ เพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเรียกดูเอกสารใดใ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

6. กระทรวงการต่างประเทศพยายามแก้ไขปัญหาที่คนไทยถูกปฎิเสธ และลดจำนวนคนไทยที่เข้าอาศํยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหามาตราการแก้ปัญหานี้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้คนไทยที่ต้องการเข้าทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายขอให้ทำตามขั้นตอน ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน ที่เรียกว่า Employment Permit System (EPS)
รายละเอียดเพิ่มเติมทำงานในเกาหลีใต้

1 2

_______________
Source: Royal Thai Embassy, Seoul
Fanthai-media-

loading...
Altılı tahmin hd filmler
izmir escort
avcilar escorthalkali escort avcilar escort beylikduzu escort findikzade escort atakoy escort findikzade escort findikzade escort istanbulescort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort beylikduzu escort avcilar escort avcilar escort esenyurt escort sirinevler escort