สิบสองปันนาปล่อยโคมลอยริมน้ำล้านช้างฉลองปีใหม่

คืน 13 เม.ย. บรรดาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน มีเทศกาลปล่อยโคมลอยริมแม่น้ำล้านช้าง เพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตามปฏิทินชนเผ่าไต (Dai Calendar) ซึ่งตรงกันกับวันขึ้นปีใหม่ของหลากหลายชนชาติในอุษาคเนย์ รวมทั้งปฏิทินจันทรคติไทยด้วย

1076154-img.t0ex7e.0 1076154-img.t0ex7e.2 1076154-img.t0ex7e.31076154-img.t0ex7e.1