แพ็คกระเป๋า! ไห่หนานเปิด “ฟรีวีซ่า” นทท. 59 ประเทศ ไทยติดโผด้วย

730565.t0mnoustven.n3

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐของจีนประกาศวันนี้ (18 เม.ย.) ว่าจีนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก 59 ประเทศเดินทางเข้าสู่มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) โดยไม่ต้องดำเนินการขอตรวจลงตราหรือวีซ่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้เป็นต้นไป

รายงานระบุว่าการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและการเปิดกว้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลักดันเกาะไหหลำสู่พื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งใหม่ของจีน

ทั้งนี้ นโยบายฟรีวีซ่าจะอำนวยประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะจาก 59 ประเทศ อาทิ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐฯ รวมถึงไทยด้วย

1076557-img.t0mn8w.0 1076557-img.t0mn8w.1 1076557-img.t0mn8x.2 1076557-img.t0mn8x.3

_______________
Source: XinhuaNewsAgency.th
Fanthai-media-