Tag Archives: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

เชียงใหม่ ที่ “ใหม่เอี่ยม” MAIIAM Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เชียงใหม่เมืองที่กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับผู้แสวงหาตัวตนและการสร้างสรรค์ ศูนย์รวมผลงานศิลปะร่วมสมัยและแหล่งงานศิลป์ชั้นดี ในยุคสมัยที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายแทบจะกลายเป็นอากาศให้สูดหายใจได้อย่างในปัจจุบัน... 
Altılı tahmin hd filmler