Tag Archives: ศาลาวัดพระหยกขาว

มาชมการยก-ย้าย ศาลาวัดพระหยกขาวอายุ 100 ปีในเซี่ยงไฮ้ เริ่มย้ายแล้ว!ศาลาวัดพระหยกขาวอายุร้อยปีในเซี่ยงไฮ้ ศาลาหลักของวัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple) หนึ่งในวัดสำคัญอันดับต้นๆ ของเซี่ยงไฮ้กำลังถูกขยับเขยื้อนย้ายไปทางทิศเหนือประมาณ... 
Altılı tahmin hd filmler